रूक्मिणी माध्यमिक विद्यालय
(प्राविधिक तथा व्यावसायिक)
Facebook | Twitter | YouTube
Choose Language:

कक्षा ११ को भर्ना सूचना

यस रुक्मिणि मावि रुकुमकोट रुकुम पूर्मामा कक्षा ११ मा साधारण तर्फ शिक्षा ,विज्ञान, विज्ञान शिक्षा र कृषि प्राविधिक तर्फ कृषि वाली विज्ञान र १८ महिने कृषि जेटिए संकाय तर्फ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ ।